Serverinstellingen voor e-mail

Om e-mail te kunnen ontvangen en verzenden vanaf een client (een programma zoals Outlook, Apple Mail, iPhone/iPad etc.) zijn server-instellingen vereist. Het aanmaken en configureren van een e-mailaccount verschilt per client. Hieronder vind je de juiste server-instellingen.

Inkomend (IMAP):

  • Server-adres: skeps.email
  • Beveiligde verbinding (SSL/TLS) aan (dit is vereist)
  • Poort: 993 (SSL)

  • Gebruikersnaam: volledige e-mailadres
  • Wachtwoord: het gemailde wachtwoord

Uitgaand (SMTP):

  • Server-adres: skeps.email
  • Beveiligde verbinding (SSL/TLS) aan
  • Poort: 465, 25 (met SSL), 587 (via TLS)
  • Gebruikersnaam: het volledige e-mailadres
  • Wachtwoord: het gemailde wachtwoord

Webmail

Indien je gebruik wilt maken van onze webmail, ga dan naar: https://skeps.email

Inloggen met volledig e-mailadres en bijbehorend wachtwoord.